سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آریو غفاری تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف
احمد نوزاد – دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- سازمان انرژی اتمی ایران
امیر بابک پورنژدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بهبود بازدهی پیل های سوختی غشاء پلیمری و کاهش نسبت هزینه تولید انرژی به میزان انرژی الکتریکی تولیدی, اینکار به بررسی اثر طرح و هندسه کانال های توزیع کننده صفحات دو قطبی پرداخته است. برای رسیدن به این هدف, مدل ریاضی سه بعدی, چند جزئی و همدما به هد