سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشیار – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدتقی شروانی تبار – دانشیار – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
ابوالفضل حاجی زاده اقدم – کارشناس ارشد – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله جریان سیال آرام و انتقال حرارت در دو نوع کانال مواج توسط یک روند عددی، شبیه سازی شده است . در روند عددی فوق از یک الگوریتم فشار مبنا برای حل معادلات ناویر استوکس استفاده شده و گسسته سازی شارها در روی سطوح سلول با دقت مرتبه دو بالا دست انجام گرفته است . جریان مذکور در دو نوع هندسه متفاوت از این نوع کانالها مورد مطالعه قرار گرفته، و تأثیر زاویه انحنا کانالها در محدوده اعداد رینولدز۳۰۰≤Re≤۱۴۰۰ بر افزایش انتقال حرارت و افت فشار در کانال بررسیشده است . در تحقیق فوق علاوه بر استخراج جزئیات بیشتری از حرکت
گردابههای سیال در نقاط بحرانی و تاثیر آنها در انتقال حرارت، مقایسهای بین نتایج دو کانال انجام گرفته است . بمنظور اعتبار بخشیدن به روند شبیه سازی، مقایسهای با داده های تجربی انجام شده، که تطابق خوبی بین نتایج عددی و تجربی دیده می شود .