سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
محمدتقی شروانی – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
یاسر قائمی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در مقاله حاضر تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در یک کانال مستطیلی با یک لوله دایروی توکار(Built-in) برای اعداد رینولدز متوسط و نسبتهای انسداد مختلف انجام شده است.در محدوده اعداد رینولدز بررسی شده جریان، آرام در نظر گرفته شده است. در انجام این بررسی از روش حجم محدود و الگوریتم SIMPLE برای حل معادلات ناویر- استوکس و معادله انرژی استفاده گردیده است. جواب های بدست آمده با نتایج تجربی موجود در ادبیات فن مقایسه ، که نتایج تطابق خوبی را این مقایسه نشان می دهند.