سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی امیرشکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
بهار فیروزآبادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک،

چکیده:

به منظور پیش بینی توزیع سرعت و غلظت ذرات جامد درون حوضچه های دایروی که جریان طبقه ای و مغشوش دارند، مدل عددی برای حوضچه دایروی ایده آل نوشته شده است. این مدل شامل معادلات بقا جرم و ممنتوم سیال و معادله غلظت رسوب به همراه رابطه ای جامع برای سرعت ته نشست ذرات جامد می باشد. تنشهای رینولدز با به کارگیری لزجت گردابه ای و مدل اغتشاش محاسبه شده اند. قانون دیوار برای شرط مرزی کف به گونه ای بکار گرفته شده که اثر رسوب ذرات در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهد که غلظت خروجی نسبت به سرعتهای ناحیه خروجی (withdrawal zone) بسیار حساس است. عدد فرود که بار هیدرولیکی و بار ذرات را به هم ربط می دهد، به شدت در شکل گیری الگوی جریان و جریان چگالی درون حوضچه موثر است. عدد رینولدز در رژیم مغشوش، در مقایسه با عدد فرود، و در محدوده سرعتهای معمول در حوضچه بر هیدرودینامیک جریان اثر چندانی ندارد. پروفیلهای سرعت محاسبه شده با داده های تجربی سازگاری خوبی دارد