سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن ثقفیان – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدجواد وفایی رستمی – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مقاله، جریان تراکم ناپذیر غیر دائم و مغشوش، حول یک ایرفویل تحت نوسان انتقالی در زوایای حمله مختلف، بصورت عددی شبیه سازی می شود. در این کار از روش برهم نهادن شبکه ها (Overset Grids) استفاده شده است. با استفاده از مدلهای اغتشاشی k −ε خطی و غیر خطی، معادلات جریان بصورت دو بعدی و تراکم ناپذیر بر مبنای روش حجم محدود حل می شوند. نتایج بدست آمده با نتایج عددی موجود مقایسه شده و توافق نسبتاً خوبی برای ضرایب برا و گشتاور وجود دارد . نتایج نشان می دهند که دامنه نوسانات و فرکانس کاهش یافته تاثیر زیادی بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل دارند. نوسان انتقالی، زاویه واماندگی را نیز به تاخیر می اندازد.