سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
جواد غفاری – کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
مسیح طهماسبی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصی

چکیده:

رفتار بار- نشست و ظرفیت باربری پی های پوسته ای از اواسط سال ۱۹۵۰ بعنوان جایگزین احتمالا مناسبی برای پی های با سطح تحتانی تخت مورد توجه محققان قرار گرفته است. این پی ها معمولا از نطر هندسی به صورت مثلثی، هرمی و مخروطی و … ساخته می شوند. در این مقاله رفتار پی های پیوسته ای نواری با شکل مثلثی که در جهت قائم تا رسیدن به ظرفیت باربری نهایی بارگذاری می شود با استفاد از روش اجزای محدود و به کمک نرم افزار PLAXIS مطالعه شده است و ظرفیت باربری آن با پی سطحی با کف تخت و با همان عرض و عمق مدفون مقایسه شده است. برای این منظور رفتار مصالح پی الاستیک و خطی فرض می شود. رفتار خاک غیرخطی و گسیختگی آن با معیار موهر کولمب محک زده می شود نتایج بدست آمده از تحلیل های عددی با شبیه سازی یک پی پوسته ای با نتایج بدست آمده از آزمایشات آزمایشگاهی حاکم است که نرم افزار قادر است رفتار پی های پوسته ای را مشخص کند. در ادامه، مطالعات پارامتریک انجام شده است. نتایج نشان می دهد که برای پی های با D/B = 0، در حالت یکسان بودن ظرفیت باربری، برای محدوده مشخصی از زاویه راس مثلثی، استفاده از این پی ها نسبت به پی های مسلح معادن مقرون به صرفه می باشد، در حالی که برای D/B = 1 به طور کلی استفاده از پی های مثلثی مقرون به صرفه می باشد. همچنین با افزایش زاویه راس مثلثی، در هر دو حالت طرفیت باربری پی افزایش می یابد. خاتمه، یک رابطه تجربی بسط داده شده است که عرض پی پیوسته ای ا بر حسب عرض پی تخت دارای همان ظرفیت باربری معرفی می کند. مزیت این رابطه آن است که در صورت استفاده از پی های پوسته ای، نخست می توان عرض پی آن را به عرض پی مسلح معادل و دارای همان ظرفیت باربری نهایی تبدیل نمود که در روابط معمول تعیین ظرفیت باربری روشن شده است.