سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده سعدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
امید ابوعلی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
همایون امداد – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق بازده جذب ایمپاکتورهای مافوق صوت / فراصوت با دو شکل نازل متفاوت برای جذب ذرات نانو مورد مطالعه قرار گرفته است. با محاسبه دقیق همه نیروهای موثر بر حرکت ذره بازده جذب و cut of size ایمپاکتورهای با لاوال نازل برای نسبت L/D=1,2 در مقایسه با ایمپاکتورهای با اریفیس نازک کاهش می یابد، اما با افزایش نسبت L/D نانو ذرات کوچکتر در ایمپاکتورهای با اریفیس نازک جذب می شوند.