سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ثقفی – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند
فاطمه ابراهیمی –

چکیده:

ما از مدل های ریاضی توسعه یافته در سال های اخیر استفاده کرده و یک ابزار شبیه سازی برای پیشگویی عملکرد سردکننده پالس تیوب نوع استرلینگ طراحی کردیم. روابط اساسی، قوانین بقای دینامیک شاره ها در یک بعد هستند که بر حسب M پارامتری که مربوط به عدد ماخ است، بسط یافته اند. جملات مرتبه اول بسط با استفاده از روش اختلافات متناهی حل شده است. ابزار شبیه ساز ما قابلیت محاسبه دما را برای پارامترهای فیزیکی مختلف ورودی دارد.