سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جاماسب پیرکندی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
علی کشاورز – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
مصطفی محمودی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

چکیده:

در این پژوهش، فرایند تغییر فاز ( ذوب – انجماد ) یک ماده تغییر فاز دهنده در یک سیستم ذخیره کننده انرژی با استفاده از روش آنتالپی و با در نظر گرفتن اثر زمان آدیاباتیک مورد بررسی قرار می گیرد . در روش آنتالپی از شبکه ثابت استفاده می شود و معادلات حاکم به گونه ای تصحیح می شوند که در هر دو فاز معتبر باشند . سیستم از دو سیلندر هم مرکز تشکیل می شود، که لولة داخلی از ماده تغییر فاز دهنده پر شده و سیال عامل نیز در جداره بیرونی سیلندر جاری می باشد . نحوه کار سیستم نیز به صورت تناوبی و با در نظر گرفتن اثر زمان آدیاباتیک می باشد . معادلات دیفرانسیل حاکم بر انتقال حرارت در سیال و محیط ذخیره کننده با در نظر گرفتن شرایط اولیه و شرایط مرزی به صورت عددی و به روش حجم محدود گسسته شده و سپس با روشهای تکراری حل می شوند . در نهایت نیز اثر زمان آدیاباتیک در بهبود کار این سیستم مورد بررسی قرار می گیرد .