سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عباسی زاده – پژوهشکده سازمان صنایع هوایی ، دانشجوی دکتری هوافضا
اصغر فضلی – پژوهشکده سازمان صنایع هوایی، دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

میدان جریان در یک جریان مافوق صوت تراکمی مخلوط و متقارن، همانند بررسی عددی دهانه‌های ورودی دوبعدی می‌باشد. مشخصه‌های جریان مانند فشار، دما و سرعت بدست می‌آیند. بهبود محفظه احتراق با اضافه کردن یک نازل مافوق صوت همگرا-واگرا در خروجی دهانه ورودی، برای شبیه‌سازی موتور رم جت انجام می‌شود. با افزودن حرارت مناسب در سطح داخلی دیواره محفظه احتراق، شبیه‌سازی امکان‌پذیر خواهد شد. روش معمول برای عملکرد دهانه هوای یک رم جت با شبیه‌سازی ریاضی به خوبی پیش‌بینی می‌شود. یک مطالعه مقایسه‌ای برای شرایط فوق بحرانی، بحرانی و زیر بحرانی انجام شده است. خصوصیات جریان پیش‌بینی شده شامل موقعیت موج‌های ضربه‌ای و توزیع فشار استاتیک در طول پوسته بیرونی، مطابقت خوبی با نتایج تجربی موجود در تحقیقات انجام شده را نشان می‌دهد. اثرات حرارت ورودی در محفظه احتراق روی مشخصه‌های جریان یک دهانه ورودی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. منحنی کلیه مشخصه‌های دهانه ورودی هوای مافوق صوت را می‌توان توسط این بررسی عددی بدست آورد.