سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد ریخته گر نظامی – کارشناس ارشد هوافضا، تهران، مرکز تحقیقات فناوری پیشرانش

چکیده:

تحلیل میدان جریان پشت جسم مانع (bluff body) به منظور تعیین شرایط هندسی مساله، شکل شعله نگهدار، تحلیل پایداری شعله و تنظیم شرایط جرقه‌زنی کاملاً ضروریست و تحلیل جریان سرد اطلاعات گسترده‌ای جهت طراحی شعله‌نگهدار مناسب محفظه احتراق فراهم می‌آورد. بر این اساس در این تحقیق تحلیل جریان تقارن محوری در یک محفظه به همراه نازل انجام پذیرفته است و کانتور سرعت به همراه بردارهای سرعت و اطلاعات نقاط سکون و طول و عرض ناحیه بازچرخش مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل برای دو حالت شعله‌نگهدار مخروطی و حلقوی ارایه گردیده است. نتیجه حاصل بیانگر این است که افزایش نسبت انسداد همواره به افزایش اندازه ناحیه بازچرخش منجر می‌شود. تغییر زاویه انسداد نتایج مختلفی به وجود می‌آورد که بستگی به اندازه نسبت انسداد در شعله‌نگهدار مخروطی و نسبت انسداد و نسبت قطر خارجی در شعله‌نگهداری حلقوی دارد.