سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
میثم موسوی راد – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حمید حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبه نیروهای هیدرودینامیک وارد بر سازه های شناور و تخمین دقیق مقاومت کشتی ها از موارد ضروری طراحی بوده و در مورد کشتی ها سیستم رانش بر اساس آن انتخاب می شود. ماهیت پیچیده موضوع، استفاده از فرمولها و روابط تحلیلی را محدود ساخته و روشهای عددی تنها روش درکنار مدل تست هستند که می توانند مورد استفاده واقع شوند. در این مقاله سعی شده است تانحوه شبیه سازی جریان اطراف بدنه سازه های شناور تشریح گردد. برای مدل سازی عددی جریان از نرم افزار Fluentاستفاده شده است و نهایتا پیشنهادهایی جهت تکمیل روش فوق وشبیه سازی مناسبتر موضوع ارائه گردیده است.