سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود فتحعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
پرویز براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عسگری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در طراحی خطوط راه آهن، تعیین ظرفیت باربری مصالح بالاست تحت اثر بارهای دینامیکی وارده از طرف خط می باشد. امروزه درک مناسبتری از رفتار این مصالح تحت اثر بار، با استفاده از تحلیلهای میکرومکانیک قابل دستیابی است. شبیه سازی به روش اجزا مجزا اطلاعات بسیار مناسبی در خصوص رفتار ذرات بالاستة بالاخص شبکه داخلی نیروی بین ذرات که یافتن آنها با روشهای آزمایشگاهی بسیار مشکل است را بدست می دهد. در مقاله حاضر رفتار بالاست در آزمایش ادومتری مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه با شبیه سازی شرایط آزمایش توسط نرم افزار اجزا مجزا PFC 3D تطابق نتایج بدست آمده با شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. مشاهده جوابها نشان می دهد که رفتار گسیختگی و مقدار تنش اعمالی منتج به گسیسخته شدن در هر دو مورد آزمایشگاهی و مدلسازی عددی مشابه است.