سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار ، مهندسی مکانیک
ماریتا کریمی –
محسن سبزعلی پور –

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در فرآیندهای شکل دهی، نیروی لازم برای انجام فرآیند می باشد که با کمینه کردن آن، از ظرفیت پرس مورد نیاز کاسته شده و عمر قالب نیز افزایش می یابد. در این مقاله، نیروی اکستروژن برای سه پروفیل نمایی، مرتبه سوم و مخروطی، برای قطعاتی از جنس سرب، با استفاده از روش المان محدود و انجام آزمایشات عملی به دست آمده است. از مقایسه نتایج این تحقیق مشاهده می شود که نیروی اکستروژن به ترتیب با استفاده از پروفیل های مرتبه سوم، مخروطی و نمایی کاهش می یابد. همچنین پروفیل مرتبه سوم در مقایسه با دو پروفیل خطی و نمایی موجب اختلاف کرنش مؤثر کمتری در محصول شده و از این رو، برای تولید محصول با خواص مکانیکی یکنواخت تر، مناسب تر از دو پروفیل دیگر می باشد.