سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ریاحی – معاون پژوهشی و دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایر
هادی قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، تاثیر بهبود شکل هندسی تیغچه دستگاه خردکننده آلومینیوم ریختگی A333 بر کاهش تمرکز تنش موجود در رئوس شش ضلعی تیغچه ها بصورت عددی و تجربی بررسی شده است. ایجاد ترک درابزار دستگاه خردکن در ناحیه اتصال به شفت با مقطع شش ضلعی ، در نواحی نزدیک به رئوس شش ضلعی اتفاق می افتد.پژوهش انجام شده نشان می دهد که با بهبود شکل هندسی در اندازه معینی در رئوس مقطع شش ضلعی ناحیه اتصال ابزار به شفت،تمرکز تنش دردر نواحی رئوس شش ضلعی، به میزان قابل توجهی کمتر شده و سبب افزایش عمر ابزار می شود. مقایسه تجربی و عددی برای تخمین محل ایجاد ترک انجام شده است.و در نهایت، با ساخت نمونه عملیاتی، عمر ابزار بهبود شکل داده شده در شرایط عملیاتی با عمر ابزار اولیه مقایسه شده است.