سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته حاج اسماعیل بیگی – پژوهشکده لیزر و اپتیک پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی
محمد جوادی داشکسن –
حسین رزاقی –
محمد مهدی زاده –

چکیده:

در این مقاله بر اساس سیستم لیزری نیمه سه ترازی دیسک نازک با مد پیوسته یک مدل عددی ارائه می شود. در این مدل، اثرات خاموشی غلظت، بستگی به ضریب شکست به غلظت و همچنین توزیع دمایی در محیط بهره لحاظ شده است. از این مدل برای تعیین و بهینه سازی پارامترهای طراحی لیزر دیسک نازک نظیر ضخامت دیسک، تعداد عبور پرتوی دمش، دمای مایع خنک ساز و غلظت یونهای فعال Yb+3 استفاده می شود. از چیدمان تجربی ۳۰۳ W توان خروجی پیوسته تحت ۴۹۴W توان دمش حاصل شده است. نتایج عددی توافق خوبی با نتایج تجربی نشان می دهند.