سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید صادقی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
پرویز علوی تبریزی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی

چکیده:

یکی از روش های متداول برای محافظت از سطوح قطعات با گازهای داغ از قبیل پره توربین و دیواره محفظه احتراق، استفاده از روش خنک کاری لایه ای از طریق شیار می باشد لذا در اینمطالعه به بررسی تجربی و عددی دو پارامتر مهم نسبت به دمش و زاویه شیار تزریق بر پدیده خنک کاری لایه ای پرداخته شده است. بدین منظور در تحلیل عددی ، میدان جریان و دما با استفاده از مدل k-?? RNG در شرایط دو بعدی و متلاطم بر ری مدل استوانه ای از لبه حمله پره که تزریق جریان ثانوی از طریق شیار طولی پیوسته تعبیه شده در آن، انجام می پذیرد، در نسبت دمش ها و زوایای شیار تزریق متعدد شبیه سازی شده و کار تجربی نیز از لحاظ هیدرودینامیکی در تونل باد مادون صوت در همین راستا صورت گرفته است. نتایج حاکی از این می باشد که شرایط بهینه در زاویه شیار تزریقی ۴۰ درجه و در نسبت دمش ۱/۵ حاصل می شود و نسبت دمش بهینه بسته به زاویه شیار تزریقی متفاوت می باشد. همچنین مقایسه نتایج عددی با داده های تجربی حاصل، از تطابق خوبی برخورداراست.