سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حسین نژاد – زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیک بخت، است

چکیده:

در کار حاضر اثر جهت برخورد موج بر بیشینه بالا آمدگی موج، که پارامتر مهمی در تعیین ارتفاع سازه نسبت به سطح ایستایی آب می باشد، حول یک سازه دریایی چند ستونی در معرض امواج منظم و جهت دار دریا تا دقت مرتبه دوم بررسی شده است. این سازه از چهار پایه استوان های با مقطع دایره ای که در رئوس یک مستطیل در بستر دریا مستقر هستند تشکیل شده است. برای حل مسئله با فرض جریان پتانسیل از تئوری پراش غیر خطی و روش عددی پنل مرتبه صفر استفاده شده و یک برنامه رایانه ای برای حل مسئله توسعه داده شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که انطبا ق خوبی بین نتایج کار حاضر و نتایج موجود وجود دارد و تغییر جهت برخورد موج اثر قآبل توجه در بر بیشینه بالاآمدگی موج حول سازه دریایی جند ستونی دارد. در بررسی انجام شده همچنین اهمیت اثرات غیر خطی و مرتبه دوم نشان داده شده است.