سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حسین نژاد – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی شهید نیک بخت دانشگاه سیس
غلامحسین اکبری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیک بخت دانشگاه سیست

چکیده:

در کار حاضر اثر مجاورت بر نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر ستون های یک سازه دریایی چند ستونی و ثابت در معرض امواج منظم و جهت دار دریا با استفاده از روش عددی پنل و تئوری پراش غیرخطی بررسی می شود. این سازه از چهار پایه استوانه ای با مقطع دایره ای که در رئوس یک مستطیل مستقر هستند تشکیل شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مجاورت ستون های استوانه ای با یکدیگر اثر قابل توجه بر نیروهای هیدرودینامیکی وارده از طرف امواج بر آنها دارد. در موارد بررسی شده اهمیت اثرات غیرخطی نیز نشان داده شده است.