سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود رضایی فاراب – پالایشگاه نفت بندرعباس
محمود فرزانه – دانشگاه صنعتی شاهرود
شهرام هاشمی مرغزاری – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جریانهای شامل ذرات جامد به طور گسترده ای در صنایع معدنی مورد استفاده قرار می گیرند. بدلیل وجود ذرات غوطه ور در این جریانها رفتار آنها بسیار پیچیده و بطور اساسی با رفتار جریانهای تک فازی متفاوت است. مطالعات گوناگونی برای شناسایی اثرات پارامتر های مختلف جریان برای پیش بینی خواص انها انجام شده است. یکی از پارامتر های مهم در طراحی خطوط مربوط به این گونه جریانها سرعت حد ته نشینی می باشد. مدل دو لایه ای و سه لایه ای ارائه شده، به خوبی می تواند تاثیر پارامترهای گوناگون جریان را بر سرعت حد پیش بینی کند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روشهای عددی معادلات مربوط به مدل سه لایه ای حل شده و تاثیر پارامترهای موثر بر جریان جامد- مایع با آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است.