سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بھزاد قدیری دھکردی – استادیار- دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی
ماکان قدک – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی
فرهاد قدک – استادیار- دانشگاه امام حسین, دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

پدیده جدایش سیال در کانال واگرا به همراه موج ضربه توسط حل پایا و غیر پایای کامل معادلات ناویر-استوکس به روش AUSM+up از دقت مرتبه دو زمانی و مکانی و نمایش عملکرد مناسب مدل مذکور در مقابل نتایج آزمایشگاهی و عددی موجود در منابع پایه و اساس این تحقیق بوده است. بطوریکه تاثیر شوک بر لایه مرزی و پدیده جدایش را به نمایش گذاشته و چگونگی انتقال هر یک از الگوهای جدایش (RSSیا FSS) به یکدیگر را پس از وقوع شوک بررسی کرده و تاثیر هر یک از الگوهای جدایش بر نحوه تغییرات فشار بر روی دیواره نازل مورد تحلیل واقع شده است.