سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد تقی زاده منظری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف
مهدی بهزاد – دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده حنانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله مسئله بروز کاویتاسیون در چرخِ توربینهای فرانسیس سد شهید عباسپور با استفاده از شبیه سازی عددی جریان مورد بررسی قرار گرفته است. هندسه دو توربینِ سد شامل یک توربین ۱۳ پره و یک توربین ۱۵ پره با اندازه گیری مستقیم بدست آمده و شبکه محاسباتی لازم برای هر یک تهیه شده است. جریان داخل توربین ها بازای سه مورد شرایط کاری مختلف برای هر توربین از نظر بروز پدیده کاویتاسیون مورد تحلیل قرار رفته وراندمان هیدرولیکی هر مورد محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان میدهند که برآوردهای انجام شده تطابق خوبی با بررسیهای تجربی در این رابطه دارند.