سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن هاشم نژاد – دانشجوی سازه دانشکده فنی دانشگاه مازندران
عبدالرضا سروقدمقدم – استایار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران
علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیار مجتمع فنی و مهندسی نوشیروان بابل، مازندران
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، مازندران

چکیده:

ساختمان های نامتقارن زمانیکه در معرض بارهای وارده قرار می گیرند به مراتب آسیب پذیری شدیدتری نسبت به حالت متقارن از خود نشان می دهند چنانچه مرکز جرم و سختی ساختمان بر یکدیگر منطبق نباشند سازه نامتقارن محسوب میشود و درهنگام وقوع زلزله علاوه بر تغییر شکلهای انتقالی دچار تغییر شکلهای پیچشی نیز می شوند. در این تحقیق با روش طیف ظرفیت به بررسی ساختمان های نامتقارن فولادی دارای مهاربند ضربدری پرداخته می شود . این روش بر مبنای تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه تحت اثر بارهای جانبی افزایش یابنده قرار داشته و آنالیز در دو جهت به صورت مستقل انجام میشود و نتایج حاصل با نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی مقایسه می شود.