سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن عیسوند – استادیار، دانشگاه هوائی شهید ستاری

چکیده:

امروزه در مسائل آئروهیدرودینامیکی، لایه جدا شده حاصل از جریان روی اجسام را با روش گردابه گسسته مدل می نمایند. از آنجائیکه در واقعیت لایه های جریان دارای ضخامت محدود می باشند روش موجود قادر به مدلسازی ضخامت لایه نمی باشد و با بررسی هائی که انجام شد مشخص گردید که روش مذکور همواره ناپایدار است. و نتایج حاصل در بعضی موارد و بطور اتفاقی به واقعیت نزدیک است. روشی پیشنهاد شده که بتوان لایه جریان با ضخامت محدود را مدل نمود. نتایج حاصل با روشهای تحلیلی از جمله تئوری خطی پایداری هیدرودینامیکی لایه با ضخامت محدود مقایسه گردیده است. وهمچنین روش روی چند مدل اعمال گردیده و نتایج حاصله با نتایج آزمایش در تونل باد مقایسه گرده است که بسیار رضایت بخش بوده است. البته بدلیل حجم بالای مطالب، در این مقاله فقط به بررسی روش موجود و معرفی روش پیشنهادی پرداخته خواهد شد.