سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نیک فال – کارشناس منابع آب شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهران
الهام افتخارجوادی – کارشناس منابع آب شرکت مهندسی مهاب قدس تهران

چکیده:

در این مطالعات، حوضه آبریز دز و کارون تامین کننده بخش مهمی از انرژی برقابی کشورمان، مورد توجه قرار می گیرد. در این راستا علاوه بر سری منفرد آبدهی تاریخی، از مدل SPIGOT جهت تولید سری های زمانی مصنوعی جریان ورودی سدها بهره گرفته و اثرات عدم قطعیت آبدهی در سناریو موجود و توسعه حوضه آبریز با محوریت بهره برداری آتی از سدهای اجرایی و مطالعاتی، پروژه های انتقال بین حوضه ای و افزایش نیازهای آبی در دشت خوزستان با استفاده از شبیه سازی سیستمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مدل SPIGOT با بهره گیری از مدلهای استوکاستیک چند متغیره- تقسیم شونده، کارایی فوق العاده ای در تولید سری های مصنوعی هیدرولوژیک دارد. لذا با توجه به سناریو مورد بررسی و معیار طراحی نیروگاه، اثرات عدم قطعیت جریان ورودی در نقاط کنترل حوضه بر تغییرات زمان کارکرد هر یک از نیروگاه ها جهت رسیدن به معیارهای مذکور تعیین گردید. سپس پتانسیل تولید انرژی برقابی در سطح حوضه تعیین شده و نتایج آن اراده و تحلیل گردیده است.