سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی –

چکیده:

با توجه به اینکه همه روزه شاهد راه بندانهای طولانی در بزرگراه شهید همت هستیم، که اثرات اقتصادی، روانی و زیست محیطی بسیارنامطلوبی برای استفاده کنندگان از بزرگراه دارد، لذا انجام مطالعاتی در جهت بهبود وضعیت ترافیک و کاهش زمان سفر ضروری است. بر این اساس پس از تصویب پروژه در دانشگاه علم وصنعت ایران بررسی و تحلیل گسترده ای در جهت رفع این مشکل انجام توسط دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران هدایت شد. بررسیهای انجام شده در این مورد در مقاله ذیل در چهار قسمت اصلی تنظیم شده است: ابتدا مقادیر ظرفیت بزرگراه درمقاطع مختلف آن به صورت جداولی آمده است، لازم به ذکر است که مقادیر به دست آمده پس از بررسی عرض خطهای مختلف، در حالت عرض خط بهینه که ضمن داشتن ایمنی کافی دارای بیشترین ظرفیت می باشد، به دست آمده است. در مرحله بعد نتایج اندازه گیری میدانی حجم، به صورت گرافی که نشان دهنده حجم ترافیک ساعتی در هر مقطع می باشد آورده شده است. سپس با مقایسه بین حجم و ظرفیت، نقاطی که دارای تنگناهای ترافیکی می باشند، مشخص گردیده اند. در پایان به تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات برای کاهش زمان سفر در بزرگراه پرداخته شده است.