سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی دیانتی – دانشجوی رشته مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد رهبررنجی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عرض موثر ورق تقویت شده، به عنوان عرضی از ورق که تنشهای خمشی در آن ثابت و برابر با ماکزیمم تنش خمشی ایجاد شده تعریف می گردد، یکی از عوامل موثر در محاسبه تنشها در تیرچه ها و شاهتیرها می باشد که موسسات رده بندی و کتب کشتی سازی ، روابطی را برای محسابه این عرض پیشنهاد کرده اند. در این مقاله سعی شده است که ابتدا عرض موثر ورق تقویت شده با روش عددی و به کمک نرم افزار Ansys برای حالتهای مختلف از جمله محاسبه و عوامل موثر، شناسایی و سپس روابط موسسات رده بندی و کتب کشتی سازی با نتایج بدست آمده مقایسه شوند. بدین ترتیب اختلاف بین واقعیت و روابط مورد استفاده مشخص می گردد. در مطالعات بعدی این اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آن در محاسبه تنش ها تعیین خواهد شد.