سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا شیخ الاسلامی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
محمد عبداللهیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و وبذر
بابک بابایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

قندی که با چغندر به کارخانه قند تحویل می گردد در عرف صنعت قند به به بخش قند ملاس ضایعا تقندی کارخانه و شکر سفید تولیدی تقسیم می شود. اگر عبارر چغندر ۱۶% و راندمان کارخانه ۱۳% در نظرگرفته شود قاعدتا باید ۱۵% شکر موجود درچ غندرقند در ملاس باقی بماند و ۳/۷۵% آن به صورت ضایعات قندی کارخانه از بین روند و ۸۱/۲۵% باقماینده به شکر سفید تبدیل گردد.