سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن اکبرزاده – شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
محمود حسینی – شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
محمدحسین نخعی – شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان

چکیده:

در این پروژه تحقیقاتی اساس کار در دو بعد مکانیک جامدات و مکانیک سیالات بررسی گردیده است . بدین ترتیب که در مرحله جامداتی کل سیستم شامل نشیمنگاه یاتاقان و تکیه گاه آن و سیستم تغذیه روغن یاتاقان به صورت یک مدل در آورده شده است که با استفاده از روش انرژی در سیستم های اصلی ومعادل آن، میزان جابجایی ناشی از انبساط حرارتی و ممان خمشی که بر نشیمنگاه یاتاقان اعمال می شود محاسبه گردیده است سپس در مرحله دوم به حل کامل سه بعدی معادله رینولدزبا استفاده از روش GMRes 1 پرداخته شده است بدین ترتیب که درحالات مختلفی از همراستایی و
ناهمراستایی نشیمنگاه یاتاقان و ژورنال، فشار هیدرودینامکی و تغییرات فیلم روغن به صورت سه بعدی رسم شده وتحلیل های لازم صورت گرفته است سپس با توجه به اندازه میزان لقی یاتاقان و سرعت زاویه ای معینی که محور دارد پدیده half speed whirl بررسی شده است که نشان می دهد چگونه می تواند در شرایط خاصی از میزان لقی یاتاقان مسئله تشدید اتفاق بیافتد و تخریب یاتاقان را به دنبال داشته باشد که با انجام تدابیر P.M.S 2 خاصی از جمله میزان محدودیت لقی می توان از بروز عوامل تخریب جلوگیری به عمل آورد