سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اصغر شیخ بهایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محسن صارمی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد ساعتچی – دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد پیشنمازی – انجمن خوردگی ایران شعبه اصفهان

چکیده:

در فرایند ریخته گری مداوم جهت خنک نمودن تختال از آب استفاده می شود این اب پس از عبور از مسیرهای مختلف و صافی ها مجددا مورد استفاده قرا رمیگیرد بواسطه وقوع پدیده خوردگی درمسیر پمپها لوله های انتقال و لوله های اطاق افشانک بررسی هایی برروی اب سیستم خنک کننده مدار ثانویه صورت گرفت نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان داد که در ا ثر تجزیه املاح موجوددر پودر قالب مورد مصرف در حین ریخته گری تختال و تماس با بخار آب موجود درمحوطه اطاق افشانک PH اب اسیدی شده و کاهش می یابد کهدر نتیجه باعث اسیب رساندن به لوله ها و سایر تجهیزات در مسیر آب می گردد.