سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعزیز مجدم –
مهران دقیقیان –

چکیده:

ازموارد بسیارمهم دررابطه باارایه گزارش تحلیل اسیب محافظت ازقطعات اسیب دیده پس ازبروز حادثه میباشد بطوریکه سطوح شکست ایجادشده وشواهدظاهری قطعه اسیب دیده تجزیه و تحلیل نهایی را هموارترسازد بررسی های انجام شده عمده ترین عوامل بروز این حادثه را دراثرپدیده ی خستگی Fatigue جمع بندی می نماید شایان ذکر است این پدیده درصد بالایی ازاسیب های صنعتی را به خود اختصاصداده و بیشتر اوقات زیانهای سنگینی را به همراه دارد