سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ابراهیمی – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند
بهرنگ محبوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، مر
حسین شعرای نجاتی – مدیر نگهداری شرکت نفت ایرانول، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی م

چکیده:

برای بررسی علت اصلی شکست پمپ جابجایی مثبت، خواص مکانیکی فولاد به کار رفته، با استفاده از تست هایاستاندارد به دست آمد . با کمک مدل المان محدود، توزیع تنش در این میل لنگ به دست آمده است و سطح مقطع شکست مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تنش نشان داد که شکست به وجود آمده در اثر عدم کارکرد در شرایط مورد نظر طراح بوده است و در اثر بالا بودن ارتعاشات در میل لنگ و یا وجود عیوبی در شاتون، یاتاقان ها و یا سیلندر بوده که فشار موضعی و متناوبی را به میل لنگ وارد آورده و باعث ایجاد لهیدگی در آن شده است . لهیدگی به وجود آمده منشأ شروع ترک گردیده و در بارگذاری های متناوب رشد کرده و منجر به شکست میل لنگ شده است .