سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین احتشام زاده – شرکت برق منطقه ای خراسان – شرکت مدیریت تولیدنیروگاههای گازی خراسان نی
حسن جعفری – شرکت برق منطقه ای خراسان – شرکت مدیریت تولیدنیروگاههای گازی خراسان نی

چکیده:

یاتاقانها از مهمترین اجزاء ماشین می باشند . وظیفه این اجزاء آن است که نیروهای وارده در سطوح اجزائی که نسبت به هم متحرک می باشند را با کمترین اصطکاک و تا حد ممکن بدون سایش انتقال دهند . این وظیفه از طریق جداکردن سطوح واقع در محل تماس امکان پذیر است . یاتاقان ژورنال محور پینیون جعبه دنده بار واحدهای هیتاچی یک یاتاقان لغزشی از نوع هیدرودینامیکی با مقطع دایره می باشد . در این مقاله ابتدا مکانیزم کار یاتاقان ژورنال را تشریح کرده و تأثیر لقی یاتاقان را روی طرز کار آن بیان نموده و سپس ضمن بیان افت های اصطکاکی کمترین ضخامت لایه
روغن را به دست می آوریم . وعوامل مؤثر در قلوه کن شدن بابیت یاتاقان را بیان می نمائیم . آنگاه موقعیت یاتاقان های ژورنال محور پینیون جعبه دنده بار واحدهای هیتاچی را بیان نموده و تاریخچه خرابی یاتاقان های آن را به دلیل قلوه کن شدن بابیت یاتاقان از کناره های هوزینگ روغن یاتاقان ا مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت پیشنهادهایی جهت جلوگیری از ایجاد خرابی در این گونه یاتاقانها ارائه کرده وتأثیر آن را بر میزان لرزش و صدای جعبه دنده بیان می نمائیم .