سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم ایلانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

محیط زیست قسمتی از آب ، خاک و هوا است که زیستگاه موجودات زنده مانند انسان ، حیوان و گیاه محسوب می شود.در این ارتباط باید به مسائل و آلودگیهای آب ، خاک و هوا بپردازیم و آنها را مطالعه نمائیم .دریای خزر یکی از آبهای مهمی است که توسط ترکمنستان ، قزاقستان، روسیه و آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران احاطه شده است.. امروزه انواع آلودگیهای محیطهای آبی (اقیانوسها، دریاها، دریاچهها و رودها) به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند. دریای خزر نیز متاسفانه در حال حاضر دچار انواع آلودگیها میباشد در این مقاله سعی بر آن است که ابعاد و علل آب و تأثیرات آن و همچنین راهکارهای مقابله با آن تا حدودی مشخص گردد.