سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد حامدی – دانشجوی کارشناسی،دانشگاه تهران
سیدحسین یزدانی طبائی زواره – کارشناس مسئول ،گروه ساخت وتولید، مرکز تحقیقات راه آهن
کامران دهقانی – استادیار، دانشکده معدن، نفت و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در راستای جلوگیری از خرابی توربوشارژ لکوموتیو به علت شکست نا بهنگام پره های توربین پروژه ای تحقیقی در زمینه بررسی پره های توربو شارژر جهت تعیین مقدار مصرف و مشخص کردن علل اصلی خرابی این پره ها در حال انجام میباشد. نتایج اولیه این تحقیقات نشان دهنده این است که پره های توربو شارژر نوعGE و GM از دو نوع آلیاژ مختلف با ترکیب شیمیایی متفاوت تهیه گردیده اند. حداکثر خرابیها به علت ورود جسم خارجی به داخل توربو شارژر و ایجاد شکست در آن می باشد.پره نوعGE بیشترین در صد خرابیها را به خود اختصاص میدهد. خرابی توربو شارژ به علت عدم تشخیص به موقع ترکها در پر ههای توربین م یباشد و علت اصلی این موضوع را میتوان در انجام تست LPT برای تشخیص عیوب و ترکهای احتمالی در آن دانست. زیرا این تست قادر به تشخیص عیوب زیر سطحی مانند ترکهای خزش خستگی نیست