سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قریب رضا بهرامی – کارشناس ارشد خوردگی، پتروشمی اراک
محمدرضا نفری – کارشناس ارشد خوردگی، پتروشمی اراک
محمد منتظری – پتروشمی اراک

چکیده:

از مبدل E-621 در واحد اتیلن اکساید و اتیلن گلایکول پتروشیمی اراک استفاده می شود . جنس تیوب های مبدل AISI 304 و از نوع Kettle type می باشد، ازاین مبدل حرارتی جهت جدا کردن
ایتلن گلایکول ها از آب پروسسی استفاده می شود .
در زمان تعمیرات اساسی سال ۱۳۸۱ با انجام هیدروتست، مشخص گردید که حدود ۱۰ % تیوب هااز کار افتاده اند . در ادامه با انجام تست ادی کارنت مشخص شد که حدود ۵۰% تیوب هایی که در نیمه بالایی مبدل قرار دارند خورده شده اند ( حدودًا۰۵ درصد کاهش ضخامت ) و بعد اً چند ترک بزرگ روی تیوب ها پیدا شد و تحقیقات مفصلی جهت بررسی عوامل ایجاد خوردگی در این مبدل
و پیدا کردن راه حل مناسب جهت جلوگیری و رفع آن در اداره بازرسی فنی پتروشیمی اراک شروع شد که تشخیص مهندسین خوردگی بیانگر ایجاد خوردگی تنشی بود . این مقاله جهت پیدا کردن عوامل موثر براین از کار افتادگی متمرکز شده است .