سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدرضا دولیخانی – شرکت مدیریت تولید برق قم
حمیدرضا خلیلی – شرکت مدیریت تولید برق قم

چکیده:
گرم شدن بیش از حد و غیر عادی ژنراتور یکی از پدیده هایی است که در ژنراتورادای نیروگاهی ممکن است رخ دهدو در گزارش های مختلف به آن پرداخته شده است. برای پایش وضعیت دمایی ژنراتور از حسگرهایی مرسوم به RTD استفاده می شود. این حسگرها به صورت یک لایه با ضخامت کم هستند و در بین شینه های درون برخی شیارها قرار می گیرند. برای ریشه یابی دلایل افزایش دمای قرائت شده توسط RTD های تعبیه شده در ژنراتور واحد شماره ۱ گازی نیروگاه قم، ابتدا اطلاعات و سوابق ثبت شده موجود در نیروگاه در رابطه با این واحد جمع آوری گردید و مورد بررسی قرار گرفت. سپس بر اساس تخمین اولیه برای دلایل بروز عیب، مجموعه ای از آزمون ها تدوین گردید که با همکاری نیروگاه در طول چند روز انجام شد. با تفسیر نتایج این آزمون ها و اطلاعات تکمیلی که متعاقباً از عملکرد ژنراتور (از نیروگاه) و شرکت برق منطقه ای تهران اخذ گردید، منشاء اصلی افزایش دما در ژنراتور تعیین گردید. در پایان مقاله راه حل هایی برای تعیین موقعیت دقیق خطا در ژنراتور ارائه گردیده است.