سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
علی اصغر یوسفی – کارشناس ارشد استخراج معدن – پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
آسیه حکمت – کارشناس ارشد استخراج معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

یکی از مشکلات فعلی کارخانه سنگ شکنی معدن سنگ آهن چغارت، افزایش ذرات ریزدانه زیر cm ٦ در محصول کارخانه است. جهت رفع این مشکل در کوتاه مدت بررسی های مختلفی شامل
مطالعات کان یشناسی، خردایش و تعیین دان هبندی حاصل از آتشباری صورت گرفت. در مطالعات کان یشناسی مشخص شد که کانی اصلی آهن دار در سنگ آهن چغارت منیتیت می باشد و کان یهای باطل های همچون کلسیت، تالک و اسفن ( تیتانیت) آن را احاطه کرده اند. کانسنگ از بافت سن گشناسی ضعیفی برخوردار است و به سادگی در اثر اعمال تنش متلاشی می شود. در مطالعات
خردایش مشخص شد که قابلیت خردایش کانسنگ بیش از ٣٠ درصد کاهش یافته است. با تعیین تابع شکست کانسنگ به کمک نرم افزارBFDS مشخص شد که کانسنگ آهن موجود نرم هزا بوده و
ذرات کانی باطله و کانی منیتیت درگیر با آن در اثر خردایش به سادگی به بخش های ریزدانه منتقل می شوند. با تعیین دانه بندی توده کانسنگ خرد شده در اثر آتشباری ٤ بلوک استخراجی در معدن چغارت به کمک نرم افزار ،Goldsize آشکار شد که بیش از ٨٠ درصد از خوراک ورودی به کارخانهسنگ شکنی زیرcm 30 و بیش از ۶۰ درصد آن زیر cm18است که تقریبًا برابر با دانه بندیمحصول سن گشکن فکی می باشد. بنابراین مشخص شد که ٨٠ درصد خوراک ورودی به کارخانه سنگ شکنی نیازی به خردایش در سنگ شکن فکی ندارد و می تواند مستقیما" وارد مراحل بعدی مدار شود. پیشنهاد گردید با نصب یک دستگاه گریزلی شیب دار با ابعاد چشمه ۳۰cmو طول و عرض متناسب با ظرفیت کارخانه، ذرات زیر ۳۰cmرا جدا نموده و به مراحل بعدی مدار انتقال داد.این امرعلاوه بر جلوگیری از تولید ذرات ریزدانه زیر ۶cm،موجب کاهش زمان کاری و مصرف انرژیدستگاه سنگ شکن فکی خواهد شد.