سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی احمدی نجل – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در راندمان بهره برداری ازیک سد با هدف تولید انرژی، رقوم پایآب آن بوده که افزایش این رقوم به منزله کاهش راندمان نیروگاه تلقی می شود. سد شهید عباسپور که از قدیمی ترین سدهای مخزنی در کشور محسوب می شود در حال حاضر بنآبه دلایل مختلفی از جمله تجمع رسوبات در پایآب و ساخت سد مسجد سلیمان در پایین دست آن دچار تغییراتی در رقوم سطح آب پایآب نسبت به زمان ساخت گردیده است. در این تحقیق هدف بررسی و شناسایی دلایل وقوع این رخداد و تحلیل سهم هر یک از عوامل محتمل می باشد، برای این منظور با تشکیل مدل ریاضی رودخانه کارون در پایین دست سد و تعریف سناریوهای مختلف به بحث و بررسی در خصوصیات تغییرات منحنی دبی اشل سد شهیدعباسپور در پایآب پرداخته خواهد شد.