سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش توتونچی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پریا بلیغ جهرمی – کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

ترک‌ها و گسیختگی‌هایی که در بدنه سدهای خاکی ایجاد می‌شوند در ۳ حالت می‌توانند رخ دهند. در حالت اول ترک‌هایی هستند که در حین ساخت سد خاکی ایجاد می‌شوند. حالت دوم شامل ترک‌هایی هستند که بر اثر اعمال نیروهایی شبیه زلزله در بدنه سد خاکی اعمال می‌شوند. اما ترک‌هایی که از نوع سوم هستند بر اثر اعمال پدیده تخلیه سریع در سدهای خاکی است. در روشهای متداول طراحی و تحلیل پایداری شیب بالادست بدنه سدهای خاکی ضریب اطمینان بعد از رخداد این پدیده محاسبه می‌شود. لیکن تغییرات ضریب اطمینان با تعداد دفاتی که این پدیده اتفاق می‌افتد، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. هدف از این مقاله بررسی تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب بالادست سدهای خاکی با تعداد دفعاتی که در طول عمر مفید سد، سطح آب بسرعت پایین می‌آید، می‌باشد. برای این منظور تاثیر خستگی ناشی از بارگذاری و باربرداری و همچنین تأثیر فشار آب منفذی را در شیروانی بالادست در حین این پدیده به طور موردی در سدهای خاکی درود زن که یک سد خاکی هموژن است و سد علویان که یک سد هسته رسی است، مورد بررسی قرار گرفته است.