سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم محمدی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، کارشناس منابع آب، آب منطقه ای خراسان شمال
امیررضا صهبایی لطفی – کارشناس هیدروژئولوژی، آب منطقهای خراسان شمالی
احمد طلعتی – کارشناس هیدروژئولوژی، آب منطقهای خراسان شمالی

چکیده:

دشت سملقان یکی از دشتهای حاصلخیز استان خراسان شمالی میباشد از سال ۱۳۷۹ به بعد یکسری شکافهای طولی در شمال غربی این دشت بوجود آمده که در حال حاضر نیز در حال گسترش میباشند. یکی از دلائلی که باعث ایجاد شکاف در سطح زمین میگردد نشست زمین میباشد. مهمترین علت نشست زمین در مناطق خشک و نیمه خشک، تراکم سفرههای آب زیرزمینی به علت برداشت بیرویه از این منابع میباشد. پس از بررسیهای انجام شده در این دشت، مشخص شد که علت اصلی ایجاد این شکافها در دشت سملقان، نشست زمین در بخشهای جنوبی به علت برداشت بیش از حد مجاز آب زیرزمینی و تراکم لایههای رسی در این منطقه میباشد. معمولاً فرونشست معمولی که ناشی از استخراج سیالات زیرزمینی است، پدیده ظریفی میباشد که به راحتی در مراحل اولیه مشخص نمیگردد.