سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی اصفهانی – عضو هیئت علمی واحد تصفیه و بازیافت آب پژوهشگاه حفاظت صنعتی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت
مجید سهیلی – پژوهنده واحد تصفیه و بازیافت آب پژوهشگاه حفاظت صنعتی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت
فرامرز ترکیان – عضو هیئت علمی واحد تصفیه و بازیافت آب پژوهشگاه حفاظت صنعتی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

برخی سیستم‌های تصفیه پساب که با روش لجن فعال راهبری می‌گردد دچار حالت بالکینگ غیررشته‌ای۱ می‌باشند. در این حالت لجن دارای رشد پراکنده بوده و حالت ژلاتینی پیدا می‌کند. افزایش شاخص SVI و خروج لجن از سیستم بدلیل عدم ته‌نشینی و همچنین کاهش راندمان حذف بیولوژیک موادآلی از پی‌آمدهای حالت بالکینگ غیررشته‌ای می‌باشند. در این تحقیق دو عامل افزایش بارالی مواد قندی در فاضلاب خام و عدم تناسب یونهای تک ظرفیتی به دو ظرفیتی در ایجاد حالت بالکینگ غیررشته‌ای موثر تشخیص داده شد.در این بررسی از یک واحد نیمه‌صنعتی شامل انتخاب‌گر بیولوژیکی، حوضچه هوازنی با ته‌نشین کننده ثانویه و مخازن تزریق موادشیمیایی استفاده گردید. آزمایشات pH، COD، MLSS و MLVSS بر اساس Standard Method1991انجام شده است.کاربرد انتخاب‌گرد بیولوژیک۲ با زمان اقامت ۲۰ ساعت از یک طرف باعث کاهش بارآلودگی به میزان ۵۰%شده و از طرف دیگر بدلیل تولید اسیدهای چرب pH پساب ورودی به حوضچه هوادهی را از ۱۲ به ۵/۶ کاهش می‌دهد.اجرای این مرحله پدیده بالکینگ رشته ای را بصورت کامل از بین برده و زمینه پیدایش بالکینگ غیررشته‌ای را کاهش می‌دهد. جهت تنظیم میزان یونهای تک ظرفیتی بهدو ظرفیتی موجود در پساب که منجر به کاهش آب گریزی۳سطحی باکتریها و از هم پاشیدگی توده‌های بیولوژیک۴ می‌گردد از املاح کلسیم استفاده گردید. در این مرحله یونهای تک ظرفیتی به دو ظرفیتی به نسبت ۲ به ۱ تنظیم شد. استفاده از روشهای فوق منجر به بهبود وضعیت ته‌نشینی، انسجام توده‌های بیولوژیک و بهبود شاخص SVI و کاهش آن به کمتر از ۱۵۰ میلی‌لیتر در میلی‌گرم شده و زمینه تشکیل ویسکوز بالکینگ را بصورت کامل منتفی می‌نماید.