سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی غریب – معاونت پروژه ها شرکت نصب و تعمیرات کرج، ایران

چکیده:

هدف اصلی در این مقاله عیب یابی در یک توربین گازی به کمک آنالیز سیگنال های ارتعاشی و ارائه عملی جهتبرطرف کردن آن می باشد . در بخش دیگر این تحقیق راهکار های ارائه شده به کار گرفته شده و میزان ارتعاشتوربین طبق استاندار ISO10816 _ 4 در حد قابل قبول قرار گرفت . برای رسیدن به این هدف پارامتر های مختلف مانند مقادیر کلی ارتعاش، تأثیر تغییر بار واحد در مقادیر ارتعاش، اسپکتروم فرکانسی ، زاویه فاز، حرکت مرکز شفت، منحنی های run up و run down اندازه گیری شده است . سپس با مقایسه این مقادیر با یک واحد دارای لزش عادی است، اقدام به شناسایی علل لزش گردید . تجزیه و تحلیل انجام شده نشان می دهد که مشکل اصلی در مجموعه توربین، کمپرسور می باشد . بازبینی و بررسی، مسیر های خنک کاری وهم محوری، به همراه rotor positioning و چک شاسی و اتصلات و نیز خمیدگی دائمی محور توصیه شده است . این توصیه ها برمبنای آنالیز سیگنال ارتعاشی بوده و پس از باز کردن واحد مشخص گردید که پره ها دچار خوردگی شدید شده و این امر سبب عدم استقرار شفت در یاتاقان شده است . پس از تعویض پره ها و بالانس سیستم، عیب مرتفع شده و واحد با بارکامل در سرویس قرار گرفت .