سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قنبری – شرکت قطعات توربین شهریار ( بخش تحقیقات)
الهه بنی مصطفی – شرکت قطعات توربین شهریار ( بخش تحقیقات)
محمد محمدی – شرکت قطعات توربین شهریار ( بخش تحقیقات)
داود قاسمی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد

چکیده:

نازل ردیف اول توربین گازی MHI 701D دارای ۶۰ سگمنت از جنس آلیاژ ECY 768 با پوشش روکشیCoNiCrAlY می باشد . با بررسی وضعیت قطعات پس ازانجام بازرسی های دوره ای واحدهای گازی یکی از نیروگاهها مشخص گردید که بسیاری از قطعات که دارای ساعت کارکرد پایینی بودند، غیر قابل بازسازی اعلام شده اند . در حالیکه عمر اسمی پره های ثابت برابر ۴۰۰۰۰ ساعت می باشد نازلهای ردیف اول این نوع توربین در این نیروگاه کمتر از مدت پیشنهادی دچار آسیب های شدیدی می شوند که در بسیاری از موارد غیر قابل بازسازی اعلام شدند . برای تعیین نوع خسارات و همچنین تعیین عامل یا عوامل ایجاد کننده این خسارات و شناسائی مکانیزم غالب تخریب، بررسی ها و آزمایش های مختلف و متنوعی بر روی نمونه های تهیه شده از قطعات تخریب شده انجام گرفت . بررسی ها روی شرایط بهره برداری و ارتباط آن با آزمایشات انجام شده نشان می دهد عامل اصلی خسارت ترکهای ناشی از خستگی حرارتی می باشند .