سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد زارع – استادیار هیدروژنولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
علی زینالی خاصلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژنولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق علل تخریب قسمتهایی ازتاسیسات طرح تغذیه مصنوعی دشت امامزاده جعفرگچساران ازقبیل خاکریز حوضچه ها و سرریزها درطی دوره ابگیری خوددرزمستان ۱۳۷۶ مورد بررسی قرارگرفته و دراین راستا مسئله تراوش آب ازبدنه خاکریز بند انحرافی و پی سرریز گابیونی GABION طرح مذکور نیز مطالعه گردیده است نتایج بررسیهای انجام شده نشان میدهد که عوامل متعددی درتخریب قسمتهایی ازتاسیسات فوق نقش داشته اند که ازجمله این عوامل میتوان به ورود سیلاب با دبی بیش ازدبی طراحی با توجه به گنجایش محدود حوضچه ها تراز نبودن تاج خاکریزها استقرار بعضی ازسرریزها درارتفاعی بالاتر ازحدطراحی وجود مصالح نامناسب بکاررفته عدم تراکم لازم خاکریزها و درنتیجه مقاومت کم دربرابر نیروهای وارده توسط سیلاب ورودی و تراوش آب ازداخل آنها اشاره نمود همچنین درطی ابگیری مخزن بندانحرافی درزمستان ۱۳۷۷ تراوش آب ازبدنه خاکریز ان بصورت چ شمه های کوچک کانالیزه شده و نیز پی سرریز گابیونی آن ملاحظه گردید دردوره های ابگیری قبلی نیز وجود داشته است که تراوش اب ازبدنه خاکریز به صورت فوق میتواند به علت تراکم نامناسب و وجود درصد نسبتا زیاد مصالح درشت باشد درصورت توسعه بیشتر تراوش به صورت فوق و درنتیجه افزایش فرسایش داخلی و بروز مشکلات ناشی ازآن پوشانیدن دامنه بالا دست خاکریز بالایه ای ازاسفالت و یامواد نفوذناپذیر دیگر راهکارمناسبی به نظر می رسد