سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد جنابعلی جهرمی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
علیرضا بیرامی – دانشجوی کارشناسی
مهدی محمدعلیپور – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

دراین مقاله علل تخریب مبدلهای ۱۰۱-C واحدهای امونیاک پتروشیمی رازی ماهشهر مورد بررسی قرار گرفته است مبدلهای فوق الذکر از نوع bayonet boiler با لوله های عمودی هستند که آب در سمت لوله های انها جریان دارد لوله ها از جنس فولاد کربنی مقاوم به دمای بالا ASTM A199T11 هستند که بهعلت نوع خاص طراحی مبدل مستعد انواع تخریبهای خزشی ناشی از بیش گرمایی Overheating خوردگی تنشی SCC ، خوردگی سایشی و … می باشند. جهت بررسی مبدلهای فوق انواع ازمایشات مکانیکی متالوگرافی ، فراکتوگرافی و انالیز شیمیایی لوله ها، رسوبات، اب مورد استفاده از مبدل و گازهای حرارت دهنده در مبدل انجام شده است بررسیهای متالوگرافی به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی SEM ریزساختاری با دانه های بسیار ریز را در لوله های اسیب دیده نشان میدهد با مشاهده ترکهای مرزدانه ای و حفره های بهم پیوسته خزش به عنوان مکانیزم زواول تشخیص داده شد. تخریب خزشی دراین حالت با بیش گرمایی ناشی از تشکیل یک لایه ته نشست یا رسوب تشدید شده است.