سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور حنیفه محمودی – شرکت بنیاد آجر اصفهان، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
رضا مظفری – شرکت بنیاد آجر اصفهان، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

چکیده:

در طی سالهای گذشته در اصفهان از کوره تونلی در پخت آجر ماشینی به منظور افزایش کیفیت و بازده استفاده شد. ولی پس از گذشت چند سال سقف کوره ها فرئ ریخت و منجر به تخریب کوره ها شد. در این پژوهش با انجام آزمایشات مختلف دلایل فرو ریزی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است و راههای جلوگیری از تخریب مجدد به واحدهای مذکور ارائه گردیده است.
بدین منظور سقف یکی از کوره های فرو ریخته پس از فروریزی و در حیم بازسازی مورد بازدید قرار گرفت و از قسمتهای مختلف سقف و دیواره در منطقه پخت نمونه برداری شد و ویژگی های ویزیکی از قبیل میزان تخلخل، وزن حجمی و جذب آب آنها تعیین گردید. همچنین مقاومت مکانیکی و ترکیب شیمیایی سطح (آتش خورده) و قائده (آتش نخورده) آجرهای دیواره تعیین و توسط آنالیز پراش اشعه ایکس فازهای موجود شناسایی گردید. سپس ساختار میکروسکوپی نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که نفوذ مواد حاصل از گازهای کوره در سطح آجرهای نسوز موجب کاهش تخلخل سطح دیواره داخلی کوره گردیده است. از طرف دیگر بالاترین غلظت عنصر نفوذی مربوط به پتاسیم است که باعث تشکیل فازی با درجه نسوزندگی پایین و قابلیت شوک پذیری بالا گردیده و تخریب کوره را بر اثر افزایش حجم بخشهای سطحی دیواره داخلی نسبت به عمق دیواره فراهم نموده است.