سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد عجب شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرما ن
شهریار شرفی – استادیار بخش متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا معینی – کارشناس ارشد تحقیق و توسعه

چکیده:

برای تهیه قالبهای اندی مسی از قالبهای مادرچدنی معروف به مستر مولد استفاده می شود این قالبها از جنس چدن داکتیل و چدن خاکستری می باشند با توجه به خواص فوق العاده چدنهای داکتیل انتظار می رفت که قالبهای ساخته شده از این چدن بتوانند عمر اسمی خود را به پایان برسانند اما در عمل این قالبها در اثر تاب برداشتن و درنهایت شکست عم راسمی خود را طی نکرده و دچار شکست زودرس می شوند در پژوهش حاضر با انجام تستهای متالوگرافی واندازه گیریهای سختی دلایل شکست این قالبها توجیه شده و با توجه به نتایج بررسیها الیاژ مناسب جهت این قالبها انتخاب گردیده است برای اطمینان از این انتخاب ازمایشات کشش گرم و شوک حرارتی متناسب با شرایط کاری قالب برروی الیاژ مزبور انجام گرفت. نتایج ازمایشات حاکی از انتخاب صحیح ما داشت.