سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز یعقوبی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از اجرای طرح های تغذیه مصنوعی، انتقال آب سطحی به درون زمین است که این امر با کاهش سرعت آب و ذخیره یا انباشت سطحی آن بهتر نیز صورت می گیرد. روش پخش سیلاب از متداول ترین و مؤثرترین روشهای تغذیه مصنوعی است، اما مشکلات بسیاری نیز کارایی این طرح ها را محدود می کند. از مهم ترین این مشکلات، کاهش ضریب نفوذپذیریسطحی با گذشت زمان است که به علت انتقال مواد معلق موجود در سیلاب به محدوده ی طرح و رسوب آن صورت میگیرد. تحقیق زیر جهت بررسی و شناسایی عامل عمده کاهش نفوذپذیری در حوزه ی طرح پخش سیلاب تا سران کبودر آهنگ انجام گرفته است. برای نیل به این هدف، آزمایش نفوذپذیری و همچنین دانه بندی و کانی شناسی، تجزیه و تحلیل شده و داده های به دست آمده در رابطه با تأثیر این پارامترها روی نفوذپذیری، نیز مقایسه شده اند.