سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عزت الله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
مجید کمالی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

چشمه های زیادی از تاقدیس کارستی راوندی خارج می شود که کیفیت آب آنها پایین تر از حد انتظار است. به این دلیل از همه ی چشمه ها و منابع آبی موجود در منطقه، نمونه برداری به عمل آمد و تجزیه شیمیایی انجام شد. پس از تقسیم بندی منابع آبی موجود براساس رسانایی الکتریکی و موقعیت مکانی، علل تغییرات هیدروشیمیایی منابع آب مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشخص گردید که مقداری از آب بارندگی در سازند گچساران نفوذ کرده و به سازند آسماری می رسد و باعث کاهش کیفیت آب چشمه های خروجی از آهک آسماری می گردد. این مطلب با محاسبه بیلاق اجمالی نیز تأئید شده است.